„Борбата е безмилостно жестока.“-Никола Йонков Вапцаров

Трупоброячът
твърдѝ , че след разстрела
Вапцаров бил жив ,

след което се
взело решение - да
се доразстреля ...

Веднага подир
това последвал втори
успешен разстрел ...

Категория: