съвършеното общество

... съвършеното
общество ... чрез духовност
се сътворява ...

Категория: