РОДНИ

родни шевѝци —
втъкана Любов и към
Бога зенѝци

Категория: