на ...

Плачѝ ! Сърце си

отѝва ... Лей сълзѝ , но

недей унѝва !...

Категория: