брули

вятър западен
плодовете източни
брули здравата

Категория: