смут

Горѝ цигара ...
Угарт`а ѝ всява смут
във всѝчки стаи ...

Категория: