битки

битки с градушки
завършват за сетен път
( с ) всичко на нищо

Категория: