щастие

Какво щастие ! -
Да си магаре , на гръб
носещо АГН`ЕЦ ! ...

Категория: