( *** )

... предаде си на
вторѝчни суровинѝ
чувствата ... за смет ...

Категория: