( *** )

състояние
без приятели тътри
към страдание

Категория: