( *** )

в надпревари по
изящност на речта се
губи красота

Категория:

Comments

ДИЛЕМА
От надпревара
по изящност на речта
губим красота,
но без изящност
тъгуват сетивата
по красотата...

Когато се пѝше „ на вързано “ ,
без п`орив е и е прибързано ,
и някак разлѝчно усеща се ,
защото наградите в`ещи са ...

Искр`ата ! - отвътре когато е
и п`оривножадна душата е ,
тогава небе ! - красотата е
с начало - Свет`ото Разпятие !

Pages