заревото

днес заревото
сърцата събира в сърце
на всемѝра

Категория: