ПОМОЩ !!!...

да се оп`ериш
на управляващ
и се превръща
в теб уволняващ

на свободата
се уповаваш
но се на халост
опустошаваш

песен изпята
в робска верига
само на книга
е свободата

......................................

ЛЮБОВ !... Човек е
на кол`ене и светът
осатан`ен е ...

Категория:

Comments

Не е напълно осатан'ен, но е на път да стане, ако любовта към ближния и себе си продължава да се подценява и обезценява, rhymefan. Това е пътят към новото робство на човека, което подготвят тези, чийто Господ не е Любовта, а Омразата...

По коментар на Angel Popov :

Не е напълно
осатан`ен , но е на
път (и) да стане ,

ако ЛЮБОВТА
към ближния и себе
си продължава

да се подценява
и обезценява - път
към ново робство

за човека , от
тези подготвяно , на
които ГОСПОД

е омразата ,
а не - ( БОЖЕ , ОПАЗЍ !...
АМЍН !... ) - ЛЮБОВТА ...

Овациите
за строфите са само
твои, rhymefan!

На господин Angel Popov с благодарност :

накацаха на
едно хайкувско скеле
слова - сетива

Pages