На Angel Popov с благодарност

накацаха на
едно хайкувско скеле
слова - сетива

Категория: