ГНЕВЪТ

Възпей, о Музо,
на Ахил богоравни
свещения гняв!
ОМИР

Категория: