( *** )

... на б`оксовата
круша ... от круш`ета ѝ
дойд`е до г`уша ...

Категория:

Comments

|На злата круша
не помагат прътите,
а секирата...

Имах пред вид , че
боксовата круша ... на
боксьорите им

поема мълком ,
беззащитна , търпяща
и с болка ... яростта ...

Разбирам, rhymefan, ролята на беззащитната боксова круша., поемаща яростта на считащия себе си за прав. Но всяко нещо /крушата/ може да изпадне в същото положение /на вечно правия/. Затова си позволих да продължа подетата от теб интересна тема...

Pages