НА ЗЛА КРУША - ЗЪЛ ПРЪТ

На злата круша
не помагат прътите,
а секирата...

Категория: