( *** )

Напр`ави те на
б`ъза и копрѝва , но
не сѝ отѝва ?!...

Категория:

Comments

ПО RHYMEFAN

КРИТИКА
Направи ме на
б'ъзи и коприва, но
не ти отива....

САМОКРИТИКА
Направих те на
б'ъзи и коприва, но
не ми отива...

Pages