ДУМИТЕ /по rhymefan/

Мъдрите думи
са вечният глашатай
на истината...

Категория: