( *** )

щастие е и
когато суетата
се осуетѝ

Категория: