( *** )

Бяло , зелено ,
червено , триб`агрено ,
най - съкров`ено !

.......................................................

........бяло..............
...... зелено...........
......червено..........
...триб`агрено.....
най - въждел`ено

Категория: