`обично - `обични

нека лятото е
знойно
`обично
и
стихор`ойно

нека са лет`ата
знойни
`обични
и
стихор`ойни

Категория: