ПОДОБИЕ

Каквото горе,
такова е и долу,
отвън и вътре...

Категория: