опит за акро-хайку

Битието
Означава
Градивност

Категория:

Comments

Бащите
Опрощават
Грешките...

Бр`ани
От
Г`орест

Pages