опит за акро-хайку

Бр`ани
От
Г`орест

Категория:

Comments

Бранещият от горест
иска чедата му да са
здрави и щастливи...

По Angel Popov

Бр`анещият от
г`орест чед`а си ѝска
щастлѝвоздр`ави !

Pages