( *** )

Нека Любовта
трън на н`едоброто е
в окото !... Амѝн !...

Категория:

Comments

По Wendy : „ ... прашѝнка в мѝглите ще пр`ати ... “

Макар и с размер на прашѝнка ,
приют Любовта ще си спретне
в сърца и душѝ , за да спѝнка ,
порасне и в`оди ни сетне !...

Pages