( *** )

При мисълта за
Кавказ ... грейва в сърцата
небесен екстаз !...

Категория: