( *** )

Четем и пишем
отгоре надолу - от
небе към земя ...

Мъдростта е от
небето ... Изобщо от
него е всичко ...

Категория: