ЕСЕН

Настъпва есен.
Пребъдва красотата
пресътворена...

Категория: