МАКАР И УТОПИЧНО - НЕКА ПО-СКОРО

МАКАР
И УТОПИЧНО -
НЕКА ПО-СКОРО

Колчем се живее без парѝ,
никой нищо никому не ще дължи
и омраза ще се изпари,
и любов божествена ще се множи!

Колчем се живее без парѝ
и богатството ще е всемир духовен,
и душѝте - и сърцати, и добри,
и светът - най-сетне - обетован...

Категория: