МИСЪЛТА /по rhymefan/

Добрата мисъл
подсеща мислещия
да бъде добър...

Категория: