ПРОРОКЪТ

Пророкът рече:
"Щом вред доброто стене,
време е за Ной"...

Категория:

Comments

Благодаря, Wendy! Ако пътят на доброто е все така трънлив, не остава друго, освен повявата на Ной. Днешните оръжия могат да предизвикат нов Потоп и даже повече от него...

Pages