КРИВО И ПРАВО

Кривото става
право, защото има
двулично право...

Категория: