ПРЕВОДЪТ /по rhymefan/

Добрият превод
мост създава, лошият
опропастява...

Категория: