НОЩ

Високо светнали простори
огряват тъмния ми път,
там някой може би говори,
но може би крещи духът.

Не чувам нищо. Тихо само
догаря падаща звезда,
лъчът запалва мойто рамо
и тъмнините на града.

Така те търсих, съкровена,
и ти най-сетне се яви,
бъди в нощта благословена
и мойта нощ благослови.

Категория:

Comments

Ако имаме вяра - ще намерим и надежда, ако имаме надежда - ще открием и любовта...Благодаря за сърдечния прочит, Wendy!

И аз мисля, че всеки опит за пресъздаване събужда сходни душевни вибрации във всеки човек. Затова и разбирането и тълкуването на създаденото не е толкова трудно. За мен, като човешка природа, това сходство звучи оптимистично, Wendy!

Angel Popov напѝса :

Високо светнали
простори огряват
тъмния ми път,

там някой може
би говори , но може
би крещи духът .

Не чувам нищо .
Тихо само догаря
падаща звезда ,

лъчът запалва
мойто рамо и
тъмнините на града .

Така те търсих ,
съкровена , и ти най -
сетне се яви ,

бъди в нощта
благословена и мойта
нощ благослови .

Благодаря за оригиналното подчертаване на образите, чувството и мисълта чрез новата форма, rhymefan!

Pages