ДАНО! /по rhymefan/

"Дано" е сам'о,
но без "дано" ще бъде
вечна самота...

Категория: