КЕСТЕН

Кестен див мой, бляскав,
объл като гръд,
мен ли чакаш ласкав,
сам, на кръстопът?

С тъмен поглед, влюбен,
гледаш ме в очи,
неразбран и труден,
нещо ти горчи.

Жив заровен в листи,
много див и сам,
чакаш нечий пръсти
да те стоплят с плам.

Категория:

Comments

Едно кестеново дърво , една алея от кестенови дървета , една гора от кестенови дървета , побрани в едѝн едѝнствен кестен ! В единичното се съдържа всичкото !
Господин Попов ,
Благодаря за завладяващото внушение !

Благодаря за сърдечните и проникновени коментари, Wendy и rhymefan! Когато сме в унисон със себе си и природата сме най-истински. Тогава усещаме, че всяко малко е всъщност цяла вселена. Всеки възприема по своему всеки стих и всяка творба, но общото е ласката и красотата на природата и на чувствата.

Беше цвят изящен ,
но се очер`упи
и край теб любяща
шума те потрупа .

Я вземѝ , решѝ се
и окоренѝ се ,
преосъществѝ се
и цвета върнѝ си !...

Pages