съдба

След целувката
със слънцето крилата
си тя изгори...

Категория: