РАВНОДЕНСТВИЕ

Немилостива възраст,
Дантево прозрение!
Почти отгатвам в тебе
на своя дух контурите.
Съзвездия неясни
зад тях са очертани,
а върте в тях бушува
материя неукротена.
Бягащ от признания,
жаден за разбиране,
какво ми носиш още
нечувано, невиждано?
Немилостива възраст!
Вгледана еднакво
към изгрева и залеза,
бедна на илюзии,
хора и приятелства
загубила по пътя,
нима ми обещаваш
Вселената в замяна?
Бляскаща в движение,
в миг себе си разкрила,
потъваща в безкрая,
живяна много пъти,
докрай неизживяна.

Категория:

Comments

няма в`ъзрасти
ѝма възр`астване на
дух`а чрез творбѝ

Дай, Боже, да е така, rhymefan! Но ми се струва, че
възрастването
на духа е чрез творби
и страдание...

На езѝка на
Данте „str`ada“ зн`ачи „път“ ... ,
по който - „ние“ !...

Основателите на Италия - етруските, са траки, които са нашите предци. Сигурно затова си приличат strada и страдание. И двете означават път. Данте ще да е бил много наясно с въпроса...

Pages