ДУХЪТ

Без щедър дух
човек е кух,
дори в разкош
е празен кош...

Категория:

Comments

По творбата на Angel Popov „ ДУХЪТ “ :

Човек без щедър
дух е кух ... Дорѝ в разкош
е пра...а...зен кош ...

Благодаря, Wendy и rhymefan, за човечната и оригинална подкрепа! Езоповският стил е неподражаем, но не пречи да опитваме отчаяно да го копираме...

Добър, по-остър вариант, Wendy! Мина ми през ум, но предпочетох да продължа линията на "кухото" чрез празния кош. Ето един пример за неограничените простори пред словото...

Pages