СЪОТВЕТСТВИЯ /по Регина Алекс/

От синчеца синее
полето
и метличино грее
небето.
/Каквото долу,
такова и горе,
каквото отвън,
такова и вътре/

Категория: