ОБЛАКЪТ /по Марина Хаген/

Духът бунтовен
е като черен облак -
вещае буря...

Категория: