ЦЕНАТА /по rhymefan/

Човекът алчен
на вид е сит и важен,
но с дух прокажен...

Категория: