УПРАВИЯ

При продажната
управия общото
е бащиния...

Категория:

Comments

По „УПРАВИЯ“ на Angel Popov :

Б`оже , оправѝ
я - родната ни тъжна
уж управѝя !...

В кошара , знае
се , не вкарваш ... Как и на
крадцѝ да вярваш ?!...

Ала ѝма и
невѝнни , и гърл`а , от
глад пресѝтени ...

Защо заради
неподвластни на закон ...
надежда гасне ,

че обич утре
ще ухае по земя ,
която Рай е ?!...

...............................................

Б`оже , оправѝ
я - печалнородната
ни бащинѝя !...

Прекрасна, макар и тъжна елегия, rhymefan! Дано Бог закриля България, а ние да изпълняваме Неговата воля!

Амѝн! Амѝн! Амѝн !

Уважаеми , господин Попов ,
Благодаря за идеята Ви за съхранението на Родѝна и Род .
Макар тази идея да изригва вече от повече от столетие , днес тя е вопиюща .
Петър Добрев подчертава за-
( споделяне в момента по памет без точни ѝзвори , но не е проблем да се проверѝ ) ,
последния куман , говорил на кумански жив езѝк и напуснал
този свят преди два века . Навярно е бил най - орѝсаният на тъга
куман .
Б`оже , помогнѝ - това да не се случва на нас !...
Амѝн !
Амѝн !
Амѝн !

Истински вопиюща идея, rhymefan! Вкараха България в ада на 5-вековното турско робство, но тя възкръсна. Сега се опитват чрез бедност, болести и емигриране на младите да я съсипят, но не случайно ние българите имаме тази поговорка: "знаем две и двеста"...

Pages