НОКТЮРНО

Като белег от рана
стих ноктюрен остана,
да помага в несгоди
на невинни природи.

Категория: