БЕЗБОЖНИК /по rhymefan/

Не е безбожник
човекът друговерец,
а себичният...

Категория: