ЛЮБОВ И ОБИЧ /по rhymefan/

Любов и обич
е нашият нетленен
подарък Божи.
От нас зависи
сърцето да го пази,
или загуби...

Категория: