ПРЕКРАСНОТО /по rhymefan/

Всичко красиво,
щом с друг споделено е,
става прекрасно...

Категория:

Comments

По Angel Popov - „ПРЕКРАСНОТО“ :

прекрасно става
с блѝжни споделеното
красѝво-всѝчко

Така е, rhymefan, красивото споделено е прекрасно...

Pages