ПЪТЯТ /по Wendy/

Път магистрален
води днес към тунела,
но няма изход...

Категория: