ПРИКАЗКА /по Андерсен/

И рече Господ
красив да стане лебед
патето добро...

Категория:

Comments

По Angel Popov - "ПРИКАЗКА" /по Андерсен/ :

и рече ГОСПОД
патето добро красив
да стане лебед

По-добър езиков и ритъмен вариант! Благодаря, rhymefan!
И рече Господ
красив да стане лебед
патето добро...

Pages